QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giới thiệu

TNHH Tứ Hải Hà Nam chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang cao cấp xuất khẩu đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng khác nhau trên toàn thế giới.

Tài liệu IPO

Công bố thông tin

Stock Chart